Cover design: © Matej Hanauer (FAVU Brno/CZ), 2010
All images © Jakub Christensen Medonos
Page background - courtesy of NuSchool Design Agency (freebie)

 

 

 

 

 

 

Jakub Christensen Medonos ('77; Karlovy Vary, CZ)
2006-2009 Eskimology and Arctic Studies Section
University of Cph.

Youth and Urbanity in Greenland – interpreting the city: visions, skills and creativity is a PhD dissertation which examines a particular aspect of contemporary life in Greenland’s second largest town, Sisimiut. Elaborated by ten case studies, young people’s perception and dynamic use of urban settings is set to raise a number of important perspectives on both the present and future elements of urbanity in Sisimiut - the pulse of young people’s visions, skills and creativity, embedded in daily practices in urban space, in both the city and the surrounding country. Given the fact that young citizens in Sisimiut act on the cutting edge, signifying the city's future, this dissertation argues that young people’s continuous input to the city is helping to create an effective voice in the ongoing negotiations of urban resources. The voice of young men and women in Sisimiut encompasses body-centered performative actions, symbolic representations of space, as well as narratives of private and public responsibilities related to localities. In the ten case studies, social and narrative spaces are analyzed in connection with activities such as motocross, trial cycling, skate- and snowboarding, in B-boying, in youth clubs, a work camp and hiking, a short movie about a young man and women living in Sisimiut, an art exhibition and tech-reports about leisure.

Empirically, the dissertation is based on anthropological fieldwork conducted in 2006 and 2007. A number of individual informants between ages 15 to 24 years were continuously observed. Additional data has been collected through questionnaires, formal and group interviews, and participant observations in a wide range of contexts. Apart from fieldwork in both institutional and non-institutional settings, the dissertation presents data generated through action anthropology, as well as disseminating the study process in new media.

Theoretically, the dissertation is founded in an interdisciplinary approach to agency in activity venues, a critical realist theory of interplay between actors and structures, reflexivity and finally, a significant input in examining youth and urbanity in Sisimiut is the perspective of rhythmanalysis. Intensity, seen as an essential rhythm of young people’s engagement with urban settings, is argued to affect both the energy and willpower of the young people to the whole community. Finally, there is a particular rhythm found in the data, namely in the youth activities accentuation of how action reinforces the path to success - new openings and opportunities in terms of the future, yet unknown city.

[This work is part of “Urban Greenland – movements, narratives and creativity, a research project supported by a grant from The Danish Council for Independent Research | Humanities (FKK) (2006-2009)]

Cover design: © Matej Hanauer (FAVU Brno/CZ), 2010
Courtesy of David Brezina - multylingual typeface design and typography
Photo: © Jakub Christensen Medonos (2006+07) & Aqqalunnguaq Heilmann (2008)

Available in print - spring 2010

Bookmark and Share


www.77jcm.net

English (extended) ver. of case study nb.10

 


Dansk resumé:

Ungdom og urbanitet i Grønland. Kompetencer, kreativitet og visioner - en analyse af unges fortolkning af byen

Der er mange bud på, hvem og hvad der er væsentligt for en by, i Grønland eller andre steder i verden. I denne afhandling analyseres unges fortolkning af byen i Grønland, på baggrund af antropologisk feltarbejde (2006-2007) i landets næststørste by Sisimiut. Afhandlingens overordnede spørgsmål er: Hvad er det for en by, de unge er med til at skabe? Spørgsmålet belyses både med afsæt i aktionsforskning og en ”multi-sited” etnografisk feltforståelse.
Afhandlingens empiriske erfaringsgrundlag er samspillet med 15-24 årige unge på en række aktivitetsarenaer i og uden for Sisimiut i de rum, som de unge indtager, erfarer og forhandler sig til gennem begivenheder, praksis og narrativer. Aktivitetsarenaer udfoldes i afhandlingen i form af ti casestudier som omhandler flg. emner: En motocrossbane i Sisimiut, cykling, skateboarding, snowboarding og breakdance, en arbejdslejr uden for byen, en vandretur til Grønlands trafikale knudepunkt Kangerlussuaq, byens ungdomsklubber, et filmisk portræt af to unge anno 2006, performancedesign og udstillingselementer såsom musik, malerier m.m. og desuden tre projektrapporter om emnet fritid.

Analysens fokus er rettet på de unges kompetencer, kreativitet og visioner, i deres omgang med byens rum. Analysens hovedbegreber omfatter arenabegrebet (Fink 1989), en kritisk realistisk opfattelse af aktør/struktur dualisme (Buch-Larsen & Nielsen: 2008), herunder refleksivitetsbegrebet (Archer 2007). Endelig inddrages Lefebvres rytmeanalytiske perspektiver som væsentlig indgang til analysen af den aktuelle urbanitet i Sisimiut (Lefebvre 2004; Elden 2004).

Den samlede analyse har som underliggende kontekst unges omgang med byen som en reflekteret, performativ kritik af det levede miljø. De unges kritik peger fremad. Hvorom den på overfladen synes at være forankret til globale kulturstrømme, bygger den på et solidt lokalt kendskab og kompleks netværk af sociale relationer, som de er gode til at navigere i. Ønskelisten, hvad angår ny faciliteter i byen, er relativt kort, men omhandler som regel det omkringliggende landskab. Afhandlingens casestudier peger på, at de unge besidder både almen og speciel viden om byen indsamlet gennem egen erfaring og til tider eksperimenterende kontakt med byens vidtstrakte miljø og potentialer. Væsentlige træk ved de unges gøren og laden i Sisimiut er, at der faktisk er tale om mange kompetencegivende aktiviteter, hvilket synes relevant i sammenhæng med byplanlægningen, hvor tendensen også i Grønland peger på borgerinddragelse og udbygning af bærerdygtigt samspil mellem borgerne og det fysiske miljø.

Der peges eksplicit flere steder i afhandlingen på, hvorledes samfundet både direkte og indirekte deltager i de unges omgang med byens rum. Afhandlingens rytmeanalyse tegner et billede af Sisimiut som værende mange bydele og mange interessante steder, som de unge spiller en væsentlig rolle for igennem deres bevægelsesintensitet og deres kontinuerlige indspark til pulsen, både i det private og offentlige rum. Intensitet anskues som væsentlig rytme i unges omgang med byen. Intensitet vedrører både energien og viljestyrken i de unges forholden sig til byen. Endelig ligger der i casene en særlig rytme, nemlig i de unges aktiviteters accentuering af, hvorledes handling forstærker vejen til målet.

Ph.d. projektet har i årene 2006-2009 modtaget støtte fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation som del af forskningsprojektet ”Det urbane Grønland – bevægelser, narrativer og kreativitet” - www.urbangl.tors.ku.dk.

Cover design: © Matej Hanauer (FAVU Brno/CZ), 2010
Courtesy of David Brezina - multylingual typeface design and typography
Photo: © Jakub Christensen Medonos (2006+07) & Aqqalunnguaq Heilmann (2008)
Page background - courtesy of NuSchool Design Agency (freebie)

Afhandlingen er tilgængelig som publikation i løbet af foråret 2010

Bookmark and Share

 

www.77jcm.netcase-study 5.3 from the dissertation (in danish/sorry)